Activiteiten

Certificatie

TO BE UPDATED - PLEASE REFER TO THE ENGLISH PAGES FOR THE MOMENT.

Wij voeren verschillende certificeringsopdrachten uit, of het nu gaat om technische producten of systemen.

In het kader van de spoorweginteroperabiliteitsrichtlijn:

  • de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabiliteitsonderdelen en de « EG »-keuringsprocedure van structurele subsystemen van het conventionele trans-Europees spoorwegsysteem in het kader van de richtlijn 2008/57/EG;
  • de conformiteitsbeoordeling van spoorwegonderdelen en -subsystemen ten aanzien van nationale technische voorschriften bij afwezigheid van technische specificaties inzake interoperabiliteit of in geval van afwijking hiervan.

In het kader van de richtlijn inzake de veiligheid op de spoorwegen:

  • de certificatie van met het onderhoud belaste entiteiten in overeenstemming met verordening 445/2011/EU (ECM) alsook de certificatie van onderhoudswerkplaatsen (ook mogelijk om rekening te houden met de bepalingen van het VPI). De certificatie kan eveneens worden uitgevoerd in combinatie met een ISO 9001 certificatie in samenwerking met Vinçotte.
Belgorail © 2020  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP