Bedrijf

Oorsprong

TO BE UPDATED - PLEASE REFER TO THE ENGLISH PAGES FOR THE MOMENT.

Certifer Belgorail is een controle- en certificeringsinstantie die opgericht werd in juni 2004 om te voorzien in de behoefte aan gereglementeerde en vrijwillige certificatie in de spoorwegsector.

De oprichters van het bedrijf Certifer Belgorail zijn:


Controle- en
certificeringsinstantie

Adviesbureau voor spoorwegengineering

Belgische
industriële federatie

Dankzij het samenbrengen van de kennis en expertise van de drie oprichters in één enkele certificeringsinstantie, beschikt Certifer Belgorail over de bekwaamheden die vereist zijn voor de uitvoering van haar verscheidene opdrachten.

  Transurb beschikt over talrijke teams van technische experts en van ingenieurs met ervaring in de spoorwegsector, die voor de opdrachten van Certifer Belgorail kunnen worden ingezet.
  De diensten die door Vinçotte worden aangeboden, hebben meer bepaald betrekking op inspectie, certificatie, testen en metingen.
  Indien nodig kan Certifer Belgorail eveneens beroep doen op de bedrijven die lid zijn van Agoria in onderaanneming voor Belgorail, in alle domeinen waar deze bedrijven over de nodige (technische of andere) kennis en/of expertise beschikken.

Sinds haar oprichting wou het bedrijf Certifer Belgorail beantwoorden aan de eisen die opgelegd worden aan certificerings- en inspectie-instanties in het spoorwegdomein, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Deze eisen zijn deze die van toepassing zijn op aangemelde instanties, op erkende instanties in een nationale context en op inspectie- en productcertificeringsinstanties.

In deze context is Certifer Belgorail geaccrediteerd volgens de norm NBN EN 45011 in overeenstemming met de eisen van toepassing op productcertificeringsinstanties. Het accreditatieproces volgens de norm EN 17020 is opgestart.

De accreditatie van Certifer Belgorail werd verleend door BELAC, openbare instelling die werkt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat.

Deze accreditatie, beschreven onder de referentie 335-PROD, werd verkregen na verschillende audits en een diepgaande analyse van de werkmethoden van het bedrijf.

In overeenstemming met de algemene bepalingen eigen aan certificeringsinstanties, heeft de raad van bestuur een certificeringscomité, een adviescomité en een comité van beroep opgericht. Deze verschillende comités garanderen onder andere de onpartijdigheid van de werking van Belgorail.

Sinds haar oprichting heeft Certifer Belgorail haar activiteiten uitgebreid, om het volgende te worden:

  • een aangemelde instantie voor de Europese richtlijn 2008/57/EG;
  • een officieel erkende instantie voor de controle van nationale technische voorschriften in Algerije, België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg (aangewezen instantie volgens de Europese terminologie);
  • een entiteit belast met het coördineren en het realiseren van testen van rollend materieel;
  • een inspectie-instantie in het spoorwegdomein;
  • een onafhankelijke instantie voor veiligheidsbeoordelingen (ISA):
  • een beoordelingsinstantie voor de risicobeheermethoden in het kader van de “Gemeenschappelijke Veiligheidsmethoden” (GVM);
  • een certificeringsinstantie van met het onderhoud belaste entiteiten (ECM certificatie) en van onderhoudswerkplaatsen;
  • een instantie voor de vrijwillige verificatie wanneer een bedrijf uit de spoorwegsector zich wil verzekeren van de kwaliteit van een product, materialen of een dienst en van de naleving van de hieraan verbonden referentiesystemen.

Het bedrijf heeft ook verschillende partnerships afgesloten die toelaten de groep van experten en het dienstenaanbod uit te breiden.

Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS