Erkenningen

Spanje

In de tweede helft van 2012 is Certifer Belgorail begonnen met de ontwikkeling van haar activiteiten in Spanje via een lokale vertegenwoordiging.

Als een factor van gezonde concurrentie op de Spaanse markt, in het kader van het verbeteren van de diensten voor zowel de spoorweginfrastructuurbeheerder als voor de operatoren, de fabrikanten van rollend materieel en de industrie in het algemeen, werd de komst van Certifer Belgorail in de spoorwegsector van Spanje zeer positief onthaald.

De eerste opdrachten zijn in 2013 gestart en verscheidene offertes zijn ingediend, niet enkel als Aangemelde Instantie, maar ook voor de certificatie van met het onderhoud belaste entiteiten en als ISA (Independent Safety Assessor).

Certifer Belgorail is officieel erkend door het Spaanse Ministerie van Transport en Openbare Werken als:

  • Veiligheidsbeoordelingsinstantie (ISA)
  • Certificeringsinstantie in het kader van de ETH
  • Aangewezen instantie (DeBo) in het kader van de keuring van nationale technische voorschriften die van toepassing zijn ingeval van afwezigheid van technische specificaties inzake interoperabiliteit of ingeval van afwijking ervan, om de conformiteit van spoorwegsubsystemen - onderdeel van het conventionele en hogesnelheidsspoorwegsysteem - met de in gebruik zijnde nationale technische voorschriften te beoordelen.
Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS