Erkenningen

Algerije

Belgorail heeft de hoedanigheid van « Organisme Qualifié Agréé » verworven in het vervoerdomein overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsdecreet n°11-359 van 19 oktober 2011 tot vaststelling van de veiligheidseisen met betrekking tot geleid personenvervoer (metro, tram, …).

Belgorail © 2019  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP