Erkenningen

Nederland

TO BE UPDATED - PLEASE REFER TO THE ENGLISH PAGES FOR THE MOMENT.

Erkende instantie (DeBo)

Certifer Belgorail is een erkende instantie in het kader van de verificatie van nationale voorschriften bij afwezigheid van technische specificaties inzake interoperabiliteit of bij afwijkingen, met als doel de conformiteit te beoordelen van conventionele en hogesnelheidsspoorvoertuigen ten opzichte van de nationale technische regels zoals vastgelegd in de Regeling indienststelling spoorvoertuigen (versie geldend op 14 februari 2017).

De ministeriële erkenning met kenmerk ILT-2018/51592 werd ontvangen op 16 augustus 2018, zoals ook werd gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 8039 op 15 februari 2019.

Certifer Belgorail © 2022  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS