Activiteiten

Onafhankelijke beoordeling

TO BE UPDATED - PLEASE REFER TO THE ENGLISH PAGES FOR THE MOMENT.

Independent Safety Assessor

Certifer Belgorail verwezenlijkt opdrachten als ISA (Independent Safety Assessor). Deze activiteit wordt uitgevoerd in het kader van de beoordeling van de systeemveiligheid volgens de normen EN 50126-1, EN 50126-2, EN 50128 en EN 50129, voornamelijk op gebied van seingeving (baan- en boorduitrusting) en van software. Deze normen zijn opgesteld om in de spoorwegsector de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid, de onderhoudbaarheid en de veiligheid (RAMS) van een systeem, een subsysteem of apparatuur te omschrijven en aan te tonen.

Deze activiteiten kunnen interessant zijn voor ontwerpers, fabrikanten en gebruikers van nieuwe installaties om er zich van te verzekeren en aan te tonen dat hun producten voldoen aan de RAMS-eisen van de bovengenoemde normen.

Beoordelingsinstantie in het kader van de GVM

Wij treden op als onafhankelijke instantie voor de beoordeling van het risicobeheer in het kader van de Europese verordening 352/2009/EG (nu verordening 402/2013/EU) betreffende de vaststelling van een gemeenschappelijke veiligheidsmethode (GVM) voor risico‑evaluatie en ‑beoordeling als bedoeld door de richtlijn inzake de veiligheid op de spoorwegen.

De gemeenschappelijke veiligheidsmethode wordt toegepast bij een wijziging die als belangrijk wordt beschouwd en die een invloed kan hebben op de exploitatieveiligheid, wanneer het vereist is door een TSI en/of (zoals voorgeschreven in de aanbeveling 2011/217/EU) om zich te verzekeren van de technische compatibiliteit (bij afwezigheid van geschikte TSI of nationale voorschriften) tussen verschillende subsystemen en de veilige integratie van een gewijzigd subsysteem in het gehele spoorwegsysteem.

Deze activiteiten interesseren voornamelijk spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en met het onderhoud belaste entiteiten, maar kunnen eveneens fabrikanten van rollend materieel of andere spoorwegapparatuur aanbelangen.

Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS