Bedrijf

Waarde

Belgorail wil een referentie zijn als certificeringsinstantie in het domein van spoorwegvervoer en geleid vervoer (metro, tram, …), die in staat is het geheel van de reglementaire voorschriften voortvloeiend uit Europese richtlijnen of andere wettelijke bepalingen betreffende de interoperabiliteit en de veiligheid op de spoorwegen te bestrijken.

Dit resultaat kan enkel bereikt worden door rekening te houden met de belangrijkste kwaliteitsdoelstellingen:

  • de nauwgezetheid en onpartijdigheid van onze methoden garanderen;
  • elk belangenconflict vermijden;
  • de vertrouwelijkheid garanderen van informatie die ons werd toevertrouwd bij beoordelingen;
  • ervoor zorgen dat de door Belgorail uitgereikte certificaten internationaal erkend zijn, onder meer door de toepassing van normen en standaarden die van toepassing zijn op onze activiteiten als certificerings- en inspectie-instantie.

Om een voldoende volume van activiteiten te ontwikkelen en te behouden in deze context, teneinde haar bestaan te handhaven, is het bedrijf ook van plan om geleidelijk aan haar activiteiten uit te breiden in landen die vrijwillig de bepalingen uit de Europese wetgeving betreffende transport toepassen, zoals de niet-Europese landen die lid zijn van OTIF.

Belgorail © 2020  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP