Erkenningen

Accreditatie

TO BE UPDATED - PLEASE REFER TO THE ENGLISH PAGES FOR THE MOMENT.

Een accreditatie is een officiële erkenning door een onafhankelijke en neutrale instelling van de competenties van een certificerings- of een inspectie-instantie in een welomschreven technisch domein en op basis van de van toepassing zijnde normen met betrekking tot de werking van die instantie.

Certifer Belgorail is geaccrediteerd volgens de norm ISO 17065 in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen op productcertificeringsinstanties.

De accreditatie van Certifer Belgorail werd verleend door BELAC, openbare instelling die werkt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat.

Deze accreditatie, beschreven onder de referentie 335-PROD, werd verkregen na verschillende audits en een diepgaande analyse van de werkmethoden van het bedrijf.

Certifer Belgorail is eveneens geaccrediteerd door BELAC volgens de norm ISO 17020 (als keuringsinstelling type A) onder referentie 335-INSP voor onafhankelijke veiligheidsbeoordelingen (ISA) en als beoordelingsinstantie in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en –beoordeling

Certifer Belgorail is bij ERA geregistreerd (BE/30/0110/0001) voor de ECM certificatie en de certificatie van onderhoudswerkplaatsen in het kader van de Europese verordening 445/2011/EU.

Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS