Erkenningen

Groothertogdom Luxemburg

TO BE UPDATED - PLEASE REFER TO THE ENGLISH PAGES FOR THE MOMENT.

Bekwame instantie

Certifer Belgorail is erkend als bekwame instantie in de domeinen infrastructuur, besturing en seingeving, energie en rollend materieel in het kader van de verificatie van nationale voorschriften die van toepassing zijn in het Groothertogdom Luxemburg.

De desbetreffende bepalingen zijn het onderwerp van het Ministerieel Besluit van 22 augustus 2011 houdende de erkenning van de instantie Certifer Belgorail als bekwame instantie in het Groothertogdom Luxemburg.

Certifer Belgorail © 2024  |  Designed by Vous Etes Ici.be
335-PROD & 335-INSP & 335-QMS